Diploma LOTUS® herhaling

Geldigheid Diploma LOTUS®

De geldigheidsduur van het diploma LOTUS® is twee jaar. De aantekening is bijgeschreven op het Eenheidsdiploma EHBO en hieraan gekoppeld. Voldoet u niet aan de competenties van het EHBO gedeelte, vervalt hiermee ook het Diploma LOTUS®. U dient dan voor beide opnieuw een examen te doen.

CompetentievoorwaardenBijscholing Diploma LOTUS®

Voor het verlengen van het diploma LOTUS® is het noodzakelijk te voldoen aan de competentievoorwaarden van de EHBO vaardigheden, alsook van het Diploma LOTUS®. Deze competentie bijeenkomsten worden onafhankelijk van elkaar georganiseerd. Voor het verlengen van het Diploma LOTUS® dienen er minimaal 8 competentie uren per jaar te te worden gevolgd. Deze worden doorgaans bij LOTUS®kringen over meerdere avonden georganiseerd. Via ons kunt u dit via een verkort traject doen!

Verlenging van Diploma LOTUS® via ZOEK®slachtoffers in twee dagen per twee jaar!

Met twee competentiedagen per 2 jaar uw Diploma LOTUS® verlengen? Via ZOEK®slachtoffers bieden wij u deze mogelijkheid. In twee hele dagen per jaar kunt u de competenties laten toetsen door een instructeur LOTUS® en verzorgen wij voor de verlenging van uw Diploma LOTUS®*.

 *verlening van Diploma LOTUS® vereist een door u geldig en competent gehouden Eenheidsdiploma EHBO.

 ZOEK®slachtoffers biedt de mogelijkheid om deze competentie bijeenkomsten in een verkorte periode van twee dagen per jaar te doen.

Tijdens de competentiedagen worden onder leiding van een instructeur LOTUS®  de vaardigheden getoetst en afgetekend indien deze competent worden bevonden.