Petitie voor het protocol COVID-19

SDG met slachtoffers        20150227 zoek logo vierkantje GRT reg wit

 

 

 

 

 

Inmiddels liggen onze werkzaamheden als LOTUS®slachtoffer al enige weken stil vanwege de effecten van COVID-19.

Afgaande op de informatie van de overheid op 6 mei 2020 begint het erop te lijken dat veiligheidstrainingen vanaf 11 mei 2020 weer langzaam op gang zullen gaan komen.

Echter als we naar de LOTUS®slachtoffers kijken, begint het erop te lijken dat er nog weinig beweging komt in de inzetbaarheid van deze doelgroep beroepsoefenaars of hobbyisten voor de komende periode.Veelal gaan opleiders op alternatieve methodes de trainingen/opleidingen faciliteren met o.a. omgebouwde (reanimatie) poppen en etalagebenen -en armen. 

Voor met name de beroepsoefenaars en die hun bedrijfsvoering als LOTUS®slachtoffer uitvoeren, is of gaat inmiddels financieel het water nauw aan de lippen staan en dreigt er wellicht ook faillissement van hun onderneming.

In de huidige protocollen, die voornamelijk zijn uitgeschreven voor opleiders in veiligheidstrainingen, wordt nauwelijks of niets beschreven over inzetbaarheid van LOTUS®slachtoffers of is de interpretatie ervan een verantwoordelijkheid voor opleiders zelf.

Vanuit veel branches worden via brancheorganisaties protocollen opgesteld en ter goedkeuring bij het ministerie van Economische Zaken neergelegd, zodat de onderneming weer kan starten. Het is dus nodig dat er vanuit ons als ondernemers en beroepsoefenaars als LOTUS®slachtoffers en protocol opgesteld gaat worden en welke wij bij het ministerie ter goedkeuring kunnen gaan voorleggen.

Op die manier willen wij aantonen dat een LOTUS®slachtoffers op een goede en betrouwbare manier de veiligheid kunnen waarborgen van cursist en instructeur. Om die redenen willen ZOEKslachtoffers en SDG Slachtoffers de krachten bundelen om dit protocol te mogelijk te gaan maken.

Onze vraag. Is er binnen onze groep belangstelling en steun te vinden als wij dit willen gaan realiseren. Wellicht gaat een petitie onderdeel hiervan uitmaken en hebben we ook eens een “handje” en input nodig. Waarschijnlijk gaan wij hiermee ook verder dan onze eigen groep.

Deze ontwikkeling en doelstelling is puur en uit een zakelijk oogpunt opgezet. Klagen en negatieve gedachten kunnen op Facebook weggeschreven worden! Alles wat ZOEK® en SDG Slachtoffers gaan doen, wordt transparant op een afgeschermd gedeelte van onze website. Bij deelname ontvang je hierover verder informatie hoe te handelen.

Op concrete vragen over deze kwestie geven we zeker antwoord, mits de toon ervan positief blijft. We doen dit voor ons allemaal zodat we snel weer aan het werk kunnen en wij vinden dat wij niet zomaar vervangen kunnen worden door alternatieve opties.

Een LOTUS®slachtoffer is en blijft een enorme meerwaarde en wij verdienen absoluut meer credits dan wij momenteel ontvangen en krijgen.

Zoekslachtoffers

SDG Slachtoffers

Petitie protocol voor COVID-19

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

U kunt hier zelf eventueel toelichting of aanvulling geven met ideeën over hoe LOTUS®slachtoffer ingezet kan worden in de COVID-19 periode met het waarborgen van de veiligheid voor een ieder. Wellicht kunnen wij deze meenemen in het beleid van het protocol.

Ongeldige invoer

Indien u een uitgebreidere toelichting wilt geven, verzoeken wij u om dit in een document te plaatsen en te gaan uploaden.

;